Polityka Prywatności

Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług zakupu poprzez Sklep.
 2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Forise Monika Kaczkowska, NIP 899 289 24 18 REGON 388 037 347. Ochrona danych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 3. Dla interpretacji terminów stosuje się definicje zawarte w Regulamine lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności (jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu).
 4. W dalszej części Polityki prywatności „Użytkownik” zostaje zastąpiony określeniem „Ty”, a „Administrator” – „Forise”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 5. Forise szanuje prawo do prywatności i dba o bezpieczeństwo danych – m.in. poprzez stosowanie bezpiecznego protokołu szyfrowania komunikacji (SSL).
 6. Dane osobowe podawane w Formularzach są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.
 7. Podanie Administratorowi Twoich danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest to niezbędne w celu zawarcia Umowy z Forise.
 8. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Forise jest administratorem danych swoich klientów.
 2. Forise zbiera informacje dobrowolnie podane przez Ciebie. Twoje Dane Osobowe są przetwarzane na podstawie zgody wyrażanej przez Ciebie oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Forise do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 3. Twoje Dane Osobowe przetwarzane są:
  • zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  • zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
  • w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
  • w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza Twoich praw i wolności w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie jeśli [przykładowo] zapisałeś się na newsletter,w zakresie i celu zgodnym z wyrażoną przez Ciebie zgodą
 4. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez Forise mogą być podmioty współpracujące z Forise – gdy jest to niezbędne do realizacji umowy z Tobą zawartej.
 5. Każda osoba, której danych administratorem jest Forise ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 6. Administrator zastrzega sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 7. Administrator ma prawo udostępniać Twoje dane osobowe oraz inne podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 8. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 9. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w Forise jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: kontakt@forise.pl
 10. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez Forise albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

Pliki cookies

 1. Strona internetowa www.forise.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. W momencie gdy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną www, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Gromadzone informacje dotyczą: adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 2. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze sklepu, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie. Cookies identyfikuje użytkownika, pozwalając na lepsze dopasowanie treści witryny, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować jak największą przyjemność korzystania z naszego Sklepu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy Forise w celu optymalizacji działań.
 3. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies :
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.